top of page

Upcoming Events

 • Vietnam Mobile Day
  Thu, Jun 01
  Tân Bình
  Jun 01, 7:00 PM – Jun 02, 7:00 PM
  Tân Bình, 142, 18 Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  MULTIVERSE MOBILE ECONOMY
 • Business Transformation Training
  Multiple Dates
  Sat, Jun 17
  Quận 1
  Jun 17, 9:00 AM – 5:00 PM GMT+7
  Quận 1, 116 Đ. Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Learn & apply the entire transformation framework & tools: Set-up from Strategy to Goal Setting by OKRs / KPIs Achieve goals with Project / Agile Management Focus on Change, Customer Experience & Business Results
 • VIETNAM PROJECT MANAGEMENT CONFERENCE 2023
  Jun 25, 8:00 AM GMT+7
  Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Sự kiện Offline lớn nhất dành cho Cộng đồng Quản lý dự án Chuyên nghiệp được tổ chức bởi Atoha, với sự đồng hành của diễn giả dày dặn kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực.

Past Events

myanmar.jpg

Carsten Ley spoke about PMO for OKR and Customer Experience at Myanmar's second Project management symposium.

Date: 19th of January, 2020

Location: Yangon, Myanmar

Click Here

ManilaHR.jpg

Asia PMO's Carsten Ley talked about Implementing Employee Experience.

Date: 8th of February, 2020

Location: Manila, Philippines

Click Here

bottom of page